vaktlister

To foreldrevakter samt to fra KK blir satt opp som foreldrevakter for hovedkorpset sine øvelser på torsdager. Nedenfor finner du vaktlisten samt en arbeidsinstruks for foreldre- og KK-vakter.

Vaktliste hovedkorps pr 2019-01-01v3

Arbeidsinstruks Foreldrevakter