Valgmøte/medlemsmøte våren 2013

Styret inviterer vil valgmøte i Åse Skolekorps torsdag 13. juni kl 20:15 i musikkrommet på Åse Skole (se også i aktivitetskalenderen). Møtet blir avholdt rett etter musikkøvelsen. Valgkomiteen har vært i arbeid, slik at det skulle være liten fare for uavklarte posisjoner i styret eller korpskomite.

Sesongens siste medlemsmøte vil også bli avholdt samme kveld. Styret har følgende saksliste:

  • Presentasjon av Åse Skolekorps sine nye hjemmesider
  • Gjenstående aktiviteter denne sesongen
  • Planer for neste sesong