Korpstur til Tafjord/Valldal – Reisebrev nr 3

Korpstur til Tafjord/Valldal - Reisebrev nr 3
Kl 04:21: Det er muligens i tidlegaste laget å starte på dagens reisebrev frå Tafjord/Valldal-turen, men ein må skrive når sjansen byr seg. Det er stilt på skulen. Dei einaste som er vakne er Helge og underteikna. Vi “vann” hundevakta denne natta… Det blei (relativt) tidleg stilt i går kveld. Sjølv om her var liv og røre ...

Korpstur til Tafjord/Valldal – Reisebrev nr 2

Korpstur til Tafjord/Valldal - Reisebrev nr 2
I dag har vore dagen der mange strekte seg langt og lenger enn langt – på meir enn èin måte! Litt meir om det om litt. Dagen i dag starta for forfattaren sitt vedkommande klokka 06:30 då han, truleg som den einaste, vakna av vekkerklokka til (for ikkje å nemne namn) han som låg to ...

Korpstur til Tafjord/Valldal – Reisebrev nr 1

Korpstur til Tafjord/Valldal - Reisebrev nr 1
Det er muligens ikkje betryggjande, men det siste minuttet før avreise forløp om lag slik: Inger Johanne: Kor mange har de i storebussen no? De skal ha 34, er alle på plass? Birgit: Vi har 40! Inger Johanne: Då har vi i alle fall ikkje for få, vi drar!  Og så reiste vi… Bussturen innover ...

Loppemarked, marsjtrening og speling for Lions Club sin tulipanaksjon

Loppemarked, marsjtrening og speling for Lions Club sin tulipanaksjon
Også i år spelte Åse Skolekorps på Moa i samband med Lions Club sin tulipanaksjon. Vi nytta høvet til å få oss litt sårt tiltrengt marstrening i samme slengen og marsjerte like godt Åse Skole-Moa-Åse Skole medan foreldra i korpset tok seg av vårens loppemarked. Nedanfor har vi lagt ut nokre bilete frå dagens musikalske ...

Viktig info om dagens øving – gjelder alle i Åse Skolekorps

Viktig info om dagens øving - gjelder alle i Åse Skolekorps
Einkvar som ser ut på (haust)vêret ser at det ikkje er forsvarleg å marsjere utandørs i dag. Vi har difor organisert marsjtrening på nederste nivå i nybygde Aksla Parkering. Difor: Oppmøte for samtlege i Åse Skolekorps 17:45 (gjerne før…), det blir transport med buss og i privatbilar til Aksla Parkering så snart vi er klare for avgang. Retur ...

Har ditt barn lyst til å bli medlem i Åse Skolekorps?

Har ditt barn lyst til å bli medlem i Åse Skolekorps?
Torsdag 21. april spelar aspirantane våre for andreklassingane ved Åse Skole samtidig som vi delar ut eit informasjonsskriv til elevane. Målet er sjølvsagt at flest mogeleg skal “melde seg til teneste” i Åse Skolekorps. Nytt av året er at vi også rettar oss mot tredje-, fjerde- og femteklassingar i håp om at det fins nokon der ...

Aktivitetar våren 2016

Oppdatert oversikt over aktivitetar for april, mai og juni er å finne her: http://www.aseskolekorps.no/nyttig/aktivitetsplan/ Aktivitetsoversikten inneheld også informasjon om antrekk, oppmøtetidspunkt og kven (hovudkorps, drill, aspirantar etc) som skal delta.

Vårens vakraste eventyr

Vårens vakraste eventyr
Det er ikkje skikkeleg vår før ein kan høyre Åse Skolekorps marsjere i gatene rundt Åse Skole. I år starta vi forberedelsane i gymsalen på Brattvåg Ungdomsskule der ein raud plaststol fekk gjere nytta som “rundingsbøye”.

Oppstart og øvingstider 2015/2016

Hei og velkomne til ny sesong! Juniorkorps: Øving torsdagar frå 19:00 til 20:00 i musikkrommet, oppstart torsdag 20.08.2015 kl 19:00 Hovudkorps: Øving torsdagar frå 18:00 til 20:00 i gymsalen, oppstart torsdag 20.08.2015 kl 18:00 Drill: Oppstart 24.08.2015, treningstider blir som følgjer: Aspirantar (2007 og nye) 17:00-18:30 Hovuddrill (2005-2006) 17:00-18:30 Hovuddrill (2001-2004) 18:30-20:00 Hovuddrill (1997-2000) 20:00-> ...

Vel blåst!

Vel blåst!
Så var øvingshelga over og vi er (nesten) klare for konserten neste søndag. Drill, hovudkorps, aspirantkorps og juniorkorps har jobba knallhardt heile helga og det var ein sliten gjeng som reiste heim søndag ettermiddag. Som vanleg var det KK med god hjelp frå andre foreldre som stod for gjennomføring av øvingshelga. Vi hadde også denne gongen ...