St. Hans-feiring på Geileberga

Også i år blir det St. Hans-feiring på Geileberga 23. juni 18:00-20:00.

St. Hans

Som vanleg blir det

  • Katta i sekken
  • Bål (tennes kl. 19.00)
  • Salg av kaker, kaffe og saft

Arrangør er 5. klassane ved Åse Skole, og inntektene går til leirskule.