Oppstart og øvingstider 2015/2016

Hei og velkomne til ny sesong!

Juniorkorps: Øving torsdagar frå 19:00 til 20:00 i musikkrommet, oppstart torsdag 20.08.2015 kl 19:00
Hovudkorps: Øving torsdagar frå 18:00 til 20:00 i gymsalen, oppstart torsdag 20.08.2015 kl 18:00

Drill: Oppstart 24.08.2015, treningstider blir som følgjer:

Aspirantar (2007 og nye) 17:00-18:30
Hovuddrill (2005-2006) 17:00-18:30
Hovuddrill (2001-2004) 18:30-20:00
Hovuddrill (1997-2000) 20:00->

(for drillen kan det bli justeringar utover hausten)

Sesongplan: Denne er ikkje heilt på plass enno, vi jobbar med å ferdigstille denne – dette gjelder både øvingshelg og konsert.