Helsing frå Aspøy Omsorgssenter

I etterkant av opptredenen vår ved Aspøy Omsorgssenter 17. mai har vi fått ei helsing:

“Til alle i Åse Skolekorps

Stor takk for flott musikk og drilloppvisning ved Aspøy Omsorgssenter 17. mai. Det var til stor glede for pasientane, pårørande og tilsette.

Velkommen tilbake!

Vi takkar for helsinga og kjem gjerne på besøk neste år!