Foreldremøte tirsdag 3. juni 2014

Styret i Åses skolekorps inviterer til foreldremøte i korpset tirsdag 3. juni kl. 2000 på skolen. Vi er i ferd med å gå inn i avslutningen av korpssesongen og tenker at det er viktig å informere om hva som skal skje i Trondheim. Det vil også bli informert om verv i korpset for neste sesong. Valgkomiteen er i arbeid, og vil komme med sin innstilling. Dette gjelder for korpskomiteen og styret.

Formelt vil valgene skje på årsmøtet til høsten. Det pågår også et arbeid for oppdatere  de øvrige komiteene i korpset, og styret vil komme med et forslag. Ellers så vil styret gjerne ha tilbakemeldinger på ting som kan gjøres bedre, og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.