Åse Skolekorps no også med eiga Facebook-side

For å gjere det lettare for oss å nå dei som brukar Facebook oftare enn heimesida vår har vi oppretta ei eiga Facebook-side. Den får du tilgang til ved å leite oss opp (tips: bruk søkefeltet øverst på Facebook, skriv “Åse Skolekorps”) og deretter trykke på “Lik/Likar/Like”-knappen. Det vi publiserer på heimesida vår vil også bli publisert på Facebook-sida vår, men det vil framleis vere heimesida som er den primære informasjonskanalen vår. Den gamle Facebook-gruppa “Åse Skolekorps” vil bestå, i alle fall inntil vidare.