Åse Skolekorps no også med eiga Facebook-side

For å gjere det lettare for oss å nå dei som brukar Facebook oftare enn heimesida vår har vi oppretta ei eiga Facebook-side. Den får du tilgang til ved å leite oss opp (tips: bruk søkefeltet øverst på Facebook, skriv «Åse Skolekorps») og deretter trykke på «Lik/Likar/Like»-knappen. Det vi publiserer på heimesida vår vil også bli publisert på Facebook-sida vår, men det vil framleis vere heimesida som er den primære informasjonskanalen vår. Den gamle Facebook-gruppa «Åse Skolekorps» vil bestå, i alle fall inntil vidare.