Aktivitetar våren 2016

Oppdatert oversikt over aktivitetar for april, mai og juni er å finne her: http://www.aseskolekorps.no/nyttig/aktivitetsplan/

Aktivitetsoversikten inneheld også informasjon om antrekk, oppmøtetidspunkt og kven (hovudkorps, drill, aspirantar etc) som skal delta.